Rekapitulacija empirijskih istraživanja o poteškoćama nastavnika U primeni digitalnih tehnologija u nastavi

Marko Todorović[1], Miroljub Ivanović2, Cvijan Mekić3, Milivoje Ćosić4  1 Srpska akademija inovacionih nauka,, Beograd, Srbija 2 Srpska akademija inovacionih nauka, Beograd, Srbija 3 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija 4 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Bijeljini, Republika Srpska  Abstract:  This paper Read More …